"anh-bui-quang-huy" (Có 1 kết quả)

Thu hút sự quan tâm toàn xã hội với Tháng thanh niên

Theo Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, Tháng thanh niên 2023 đã gặt hái được nhiều kết quả ấn tượng.